Systém ochrany před bleskem

Mnoho lidí se ptá, co vlastně znamená systém ochrany před bleskem. V první řadě je nutné objasnit, že systém ochrany před bleskem je především zaštiťován hromosvodem.

Systém ochrany před bleskem je rozdělen na dva body: vnější systém budovy (hromosvod) a na vnitřní systém (instalace svodičů a jiné systémy). Systém ochrany před bleskem je nutný zejména u budov, jako jsou školy, výrobní budovy či montážní haly a taky veřejné budovy, kde je vyšší potenciál zasažení blesku a zranění lidí.

Vnější systém ochrany před bleskem

Vnější systém ochrany před bleskem je nutné mít tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení zdraví, poruchy, které vedou např. k výpadku energie v půlce města, možný výbuch či například škody na kulturních budovách.

Dále je nutné umístit vnější systém také na budovy, které vyčnívají (existuje větší riziko zasažení bleskem). Tak je to popsáno ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj. Je tedy nutné tuto vyhlášku dodržovat v celé České republice.

Vnitřní systém ochrany před bleskem

Vnitřní systém ochrany před bleskem je též velice důležitý. Je nutné především opatření jako je: odstínění místností a samozřejmě také budov, vyrovnání potenciálů – tedy ochrana proti přepětí.