Rekonstrukce hromosvodů v celé České republice

Společnost H&B

Společnost H&B provádí nejen instalaci, opravy, ale také revize hromosvodů, a to po celé České republice. Vaše bezpečnost je tak v rukou profesionálů a odborníků (montáže provádí již od roku 1991) nezávisle na Vašem bydlišti. Tito specialisté na instalaci hromosvodů zabezpečí před tepelnými a mechanickými účinky blesku nejen Vaše domovy, ale také školy, bytové domy, výrobní areály, montážní haly

Rekonstrukce hromosvodů

Součástí služeb společnosti H&B jsou také opravy a celkové rekonstrukce stávajících hromosvodů. Po prohlídce hromosvodu na Vašem objektu Vám bude vypracována cenová nabídka na opravu nebo celkovou rekonstrukci hromosvodu. U zkorodovaných částí bude provedena výměna, oprava a v závěru vystavena revizní zpráva o funkčnosti hromosvodu.

Rekonstrukce, revize hromosvodů je velmi důležitá. Hromosvodní soustava musí být funkční, aby byla účinná. Proto jsou tyto opravy a kontroly nezbytné. Nebezpečí poškození bleskem totiž hrozí i při opravách střech nebo rekonstrukcích objektů. Je nutné kontrolovat mechanickou pevnost a míru koroze hromosvodu. Pokud je totiž hromosvod nefunkční nebo poškozený, může představovat zdroj velkého nebezpečí. Elektrický výboj, který vzniká při zásahu bleskem, by totiž nebyl bezpečně sveden do země a mohl by přejít do konstrukce nebo elektroinstalace domu a způsobit tak vážné škody.

Údržba a kontrola hromosvodu se nesmí podceňovat.