Projektová dokumentace k montáži hromosvodů

Provádíme projektování elektroinstalací a slaboproudých systémů. Vypracujeme Vám kvalitní projektovou dokumentaci elektrické instalace pro všechny stupně stavebního řízení až po realizační projekt, včetně výkazů výměr a kontrolních rozpočtů. Při navrhování projektu systémů řízení budov zohledňujeme jak individuální přání zákazníka, tak i kvalitu měřící a regulační techniky, investiční záměry a v neposlední řadě také technické podmínky.

Kvalitní odborná příprava stavby a dohled nad jejím průběhem výrazně ovlivňuje nejen konečnou cenu stavby, ale i případné budoucí náklady na její opravy či provoz.  Je třeba si uvědomit, že stavba je dílo dlouhodobé životnosti a veškerá podcenění i zdánlivých maličkostí se mohou velice pravděpodobně negativně projevit v budoucnosti.

Druhy elektro revizí, které nabízíme:

Druhy objektů, kde naše firma provádí elektro revize:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • panelové domy,
 • komerční objekty,
 • výrobní závody.

V rámci revizí elektro kontrolujeme stav:

 • rozvodových skříní,
 • jističů,
 • rozvodů,
 • elektrických zařízení,
 • tepelných zařízení,
 • tepelných soustav,
 • plynových kotlů,
 • karem,
 • plynového topení.

Součástí našich služeb je i:

 • vyhotovení revizní zprávy,
 • písemná i foto dokumentace revize,
 • potvrzení o provedení revize,
 • návrh na odstranění závad,
 • vypracování projektové dokumentace.