Pravidelné revize měděných hromosvodů

Vzhledem k některým negativním vlastnostem žárově pozinkované oceli, která je nejrozšířenějším materiálem, jenž se v České republice používal u hromosvodů (a stále, i když spíše již ojediněle, využívá), v posledních letech stoupla obliba využít při opravách a revizích méně tradiční materiály, jako jsou např. nerez ocel, hliník a jeho slitiny, odolné plastické hmoty a i dobře známá měď. Je pravda, že pořizovací cena hromosvodu zhotoveného z těchto materiálů je o něco vyšší než u pozinkované oceli, ale tato “nevýhoda” je bezesporu vyvážena téměř bezúdržbovým provozem a několikanásobnou životností.

Co je revize elektrozařízení

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy.

Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.

Revize hromosvodů se musí provádět ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

Revize dělíme na:

  • výchozí, která je prováděna u nových realizací jako podklad pro kolaudaci,
  • periodickou, která je prováděna pravidelně ve lhůtách 2 – 5 let podle charakteru objektu,
  • mimořádnou, která je prováděna po rekonstrukci objektu či střešního pláště a při dílčích manipulacích s hromosvodovou soustavou (připojení antén, kovových odtahů plynu apod.), popř. po zjištěném zásahu bleskem.

Vlastní revizní výkon se skládá z vizuální prohlídky jímací soustavy a svodů hromosvodu, zkoušky spojů (měření přechodových odporů)  a kontroly úplnosti soustavy (přibývají televizní antény, satelity, internet, vložkování komínů apod). Dále je u každého zemniče provedeno měření zemního odporu (funkční zemnič nesmí mít vyšší hodnoto než 15 ohmů).

Pravidelná revize Vám dává jistotu funkčnosti hromosvodu a zajistí Vám pocit bezpečnosti Vašeho domova.