Periodické i mimořádné revize hromosvodů

Cílem naší společnosti H&B je ochránit Vás, Vaše rodiny a majetek na maximum a děláme pro to všechno. Nabízíme kompletní služby instalace hromosvodů – od montáže, přes opravy a revize. Právě revize jsou pro „údržbu“ a správné fungování hromosvodů velmi důležité.  Revize hromosvodu je tedy kompletní kontrola bleskosvodné soustavy od střechového vodiče až po zemnič.

Pravidelné revize hromosvodů

Revize hromosvodů je nutné provádět v pravidelných intervalech a revizní zprávy evidovat. I tyto služby poskytuje společnost H&B. Hromosvod se musí udržovat v řádném stavu podle lhůty dané ČSN – tedy po pěti letech by měla být provedena revize. Jinak je tomu ve výbušném a hořlavém prostředí. Tam se musí revize provádět každé dva roky a také vždy po zásahu bleskem. Intervaly pravidelných revizí jsou dány normami podle typu objektu. Během revize je důležité kontrolovat stav jímací soustavy, zemničů a spojů. Revize by měla být provedena již během realizace staveb, po instalaci nového hromosvodu a po všech úpravách hromosvodu. Kontrolor během revize dohlíží na to, zda byly respektovány stanovené podmínky a dodrženy veškeré dané montážní postupy.

Přezkoušení účinnosti a funkčnosti hromosvodu

Revizí hromosvodu se výrazně snižuje možnost poškození hromosvodu a z toho plynoucí následky. Během revize dojde k přezkoušení účinnosti a funkčnosti hromosvodu. Revizi vždy provádí jen technik s licencí. Pojišťovna Vám nemusí uhradit škodu vzniklou úderem blesku při staré revizní zprávě hromosvodu.