Oprava hromosvodu z materiálů firmy DEHN + SÖHNE

Máte-li pochyby o tom, zda je Váš hromosvod stále ještě spolehlivý ochránce Vašeho domova, obraťte se na naši firmu, která zjistí, zda-li je hromosvod ještě stále funkční,  a v případě nějakých nedostatků navrhne, co by bylo nejvhodnější udělat, aby dál spolehlivě sloužil.

Důležitou ochranou před korozí je kvalitní nátěr, naše firma jej provádí na všechny typy materiálu dle potřeby. Opravuje též nedostatky starých hromosvodů, např. staré uzemnění, které již neodpovídá normám ČSN.

Naše firma též připojí nepřipojené vodivé předměty, zhotoví oddálené jímače na střeše (oplechování, komínky, vyvložkování komínů, antény apod.) k hromosvodu, aby nedocházelo k jiskření a případnému požáru. Máte-li zájem o kompletní rekonstrukci hromosvodu, naše firma Vám poradí, jak jej efektivně opravit. Rekonstrukce hromosvodu může být kompletní, či se provede jen výměnou zničených, zkorodovaných a jinak poškozených částí. Zachovalé části lze použit na nový hromosvod.

Ochrana výrobky DEHN + SÖHNE

Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům je velmi lehce realizovatelná jako celek s využitím široké produktové řady DEHN + SÖHNE.  Společnost DEHN + SÖHNE si je toho vědoma a tak je vždy připravena pomoci se správnou instalací svých výrobků. Více informací o seminářích, ochraně před bleskem a přepětím naleznete na www.dehn.cz.

Analýza rizika, základ ochrany před bleskem

Analýzu rizika dle ČSN EN 62305-2  je možno vypracovat za pomoci software DEHNsupport.

Zemnící soustava

DEHN + SÖHNE doporučí zemnič v základové desce. Stovky kilogramů železa obklopené kvalitním betonem představují nejrozumnější řešení zemnící soustavy.

Jímací soustava a svody

Pro výpočty se využije nástavba software DEHNsupport – DEHN Distance Tool, který počítá přesné dostatečné vzdálenosti a doporučí postupy a materiály, které budou pro Vaši ochranu ve Vašem obydlí nejlepší a nejkvalitnější. Lze provést např. hřebenové vedení z kvalitního DEHNalu drátu ve štítu, či jako podpěru do stěny použít nerezový DEHNhold  s podložkou.

Vnitřní ochrana

 DEHN + SÖHNE by volili nekompromisní svodič DEHN ventil TNC, který v analýze rizika dle ČSN EN 62 305-2 parametry odpovídá jako jeden z nejspolehlivěších komponentů, které výrazným způsobem ovlivní zbytkové riziko pro objekt.

Pro zásuvku napájející topnou jednotku   doporučí DEHN + SÖHNE  DEHNflex M  a pro ochranu počítače (počítačového pracoviště) zásuvkový adaptér s integrovanou ochranou pro napájení počítače s ochranou sítě RJ45 DEHN Protector LAN 100.

Výrobky firmy DEHN + SÖHNE  představují ucelený systém, jehož každá součást je pečlivě konstruovaná a zkoušená bleskovým proudem na zkušebně. Pomocí výrobků DEHN + SÖHNE  je možno  realizovat estetický hromosvod, splňující všechny požadavky předpisů. Každý montér ocení montážní přívětivost, která eliminuje montážní chyby a přináší úsporu montážního času.