Ochrana rodinných domů díky hromosvodům

Hromosvod jako nezbytnost

Hromosvod představuje nedílnou součást každého obydlí. Patří mezi nejrozšířenější způsoby ochrany před přímým úderem blesku, kdy se zjednodušeně vytvoří vodivá překážka hromosvodů, která znemožní průnik elektrického výboje z blesku k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy. Hromosvod tak vlastně vytváří něco jako štít, který má za úkol zachytit bleskový proud a uzemnit jej.

Části hromosvodu

Každý hromosvod se skládá ze tří částí: jímací zařízení (jímač), svod a uzemnění. Jímač „zachycuje blesk“. Nejčastěji bývá umístěn na vrcholu chráněného objektu – blesk má tendenci zasáhnout nejvýše umístěné předměty. Svod vodivě spojuje jímač blesku s uzemněním. Bývá proveden ve formě ocelových lan, která jsou svisle vedena na vnějších stranách chráněného objektu – od střechy k zemi. Uzemnění je nejčastěji tvořeno pásy ze zinkované oceli, které jsou zakopány v zemi podél chráněného objektu.

Hromosvod i na nízkých budovách

Mohlo by se zdát, že hromosvody jsou zapotřebí jen na vysokých budovách, nebo nejsou zapotřebí vůbec – hromosvody jsou nainstalovány na všech vedlejších domech. Obecně je rozšířen mýtus, že blesk udeří vždy jen do nejvýše položeného místa. Toto pravidlo však neplatí vždy. Proto je lepší mít na své straně hromosvod, který zaručí bezpečí Vaší rodině, domu, majetku…Při úderu blesku dochází až do míst vzdálených několik kilometrů k velkému přepětí a Vy tak můžete přijít o veškerou zapojenou elektroniku. Montáž hromosvodu Vás od tohoto přepětí ochrání. Není nutné vystavovat sebe, své blízké, svůj majetek zbytečnému riziku!

Požádejte zdarma o radu a nabídku na montáž hromosvodu profesionály ze společnosti H&B a přispějte tak k větší bezpečnosti Vašeho obydlí!