Montáže a demontáže pozinkovaných hromosvodů

Hromosvod = ochrana před přímým úderem blesku.

Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

 • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy),
 • způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží),
 • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy),
 • nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými, a v případě zásahu by je mohl ohrozit požár.

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnici soustavy.

Navržený hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozívním vlivům okolního prostředí. V České republice je nejrozšířenějším materiálem žárově pozinkovaná ocel. I když se životnost pozinkované oceli díky znečištění ovzduší a působením dalších nepříznivých vlivů neustále zkracuje, tudíž klesá i životnost soustavy hromosvodu, stále se jedná o nejvíce využívaný materiál při montáži nových hromosvodů a revizích či opravách starých hromosvodů hlavně z hlediska vynaložených prvotních nákladů.

Při montáží nového, případně demontáži starého hromosvodu zajistí naše firma:

 • proměření parametrů,
 • projektovou dokumentaci,
 • vypracování kalkulace,
 • výběr materiálu,
 • dodávku materiálu,
 • montáž hromosvodu,
 • přepěťovou ochranu,
 • výchozí revizi hromosvodu,
 • periodickou revizi hromosvodu,
 • mimořádnou revizi hromosvodu,
 • opravu hromosvodu,
 • montážní práce,
 • výkopové práce.