Montáž hromosvodů na rodinné a bytové domy

Naše firma provádí montážní práce od roku 1991 s působností po celé České republice.

Tyto práce provádíme na všechny druhy objektů od rodinných domů, škol, bytových domů, výrobních areálů až po montážní haly apod.

Naše nabídka = kompletní servis:

  • projektová dokumentace, dodávky materiálu, montáž, revize,
  • evidence revizních zpráv (upozornění před skončením platnosti Revizní zprávy),
  • pravidelné revize,
  • cenové nabídky zdarma.

Nejvhodnější způsob ochrany Vašeho domu se zvolí na základě příslušných elektrotechnických norem a z konkrétního stavebního řešení objektu. Z toho se vychází při volbě soustavy jímacího zařízení (hřebenová, mřížová soustava apod.).

Zákazník si zvolí druh materiálu, ze kterého budou jímací soustava a svody k zemničům zhotoveny.

Naše firma nabízí provedení hromosvodu ze všech používaných materiálů, tedy:

Hromosvody pozinkované, měděné, hliníkové či  z materiálů firmy DEHN-SÖHNE.

Pokud se jedná o výstavbu nového objektu, je z funkčního i finančního hlediska nejvýhodnější uložit tzv. základové zemniče do připravených základových pasů nebo desky a teprve potom provést betonáž. (Doporučuje se součinnost hromosvodářské firmy s firmou stavební.)

Další postup instalací  je už zcela nezávislý na dodavateli stavebních a pokrývačských prací a doporučujeme je provést až po dokončení střechy. To je možné proto, že moderní systémy hromosvodů dnes obsahují takové montážní prvky, které lze montovat na povrchy všech krytin a které nezasahují dovnitř objektu a nedochází tak k zatékání. (Výjimkou je případ, kdy si zákazník přeje provedení svodů pod omítku – tzv. skryté svody. Ty je třeba nainstalovat před omítnutím obvodového zdiva popř. před jeho vnějším zateplením).

Po dokončení celé hromosvodové soustavy a po proměření jejích parametrů je zpracována výchozí revizní zpráva.

Při montáži hromosvodu vždy postupujeme velmi obezřetně, zejména s ohledem na možné škody, které by mohl blesk při úderu napáchat na okolí hromosvodu, tedy na domě, jeho vybavení a elektroinstalaci. Umístění hromosvodu je tedy z hlediska bezpečnosti klíčové.

Dalším důležitým krokem je výběr vhodných aktivních a pasivních prvků hromosvodu, protože moderní hromosvod, to není jenom „drát“, který trčí nad domem a končí kdesi v zemi. Poslední a velmi podstatnou vlastností je estetický dojem hromosvodu. Naší filosofií je umístit hromosvod tak, aby žádným způsobem nenarušoval vizuální charakter stavby, ale aby působil jako jeho přirozená součást.