Kvalitní uzemnění hromosvodů

Pokud chcete mít kvalitní hromosvod, tak aby odváděl svou práci, je nutné mít také kvalitní uzemnění hromosvodu. Uzemnění u hromosvodu je podstatné – musí svést výboj do země, aniž by utrpěl dům (shoření elektrospotřebičů) či lidé v něm (oheň, zásah…).

Uzemnění

Vlastní zemnič hromosvodu se nachází pod povrchem země. Jestliže je to kovová konstrukce, je nutné mít uzemnění na stejné budově. U hromosvodů je nutné zemniče umístit rovnoměrně po obvodu budovy, aby plnily roli uzemnění, tudíž nemohou být umístěny např. na jedné straně.

Co se týče zemního vedení, je nutné, aby bylo dostatečně dlouhé. Dále je pravidlem, že zemní vedení je nutné umístit minimálně 5 m od základů budovy.

Druhy zemničů

V současné době existují dva typy zemničů a to je zemnič typu A a zemnič typu B.

Zemnič typu A je buď vodorovný či svislý a je nainstalován na budově. Zemnič typu A na jedné budově nestačí – je nutné pořídit ještě druhý. Je důležité zaměřit se také na kvalitu materiálu celé soustavy při instalaci.

Zemnič typu B je většinou zabudován v terénu (pod zemí) či po obvodu budovy.