Klasické pasivní hromosvody – montáže a revize

Hromosvody dělíme do dvou kategorií:

  • klasický (Franklinův, resp. Divišův) „pasivní“ hromosvod,
  • aktivní hromosvod - na technickém principu založený jímač, který vysíláním pulsů vytváří preferenční cestu pro „svedení“ případného blesku.

Princip klasického hromosvodu

Klasické pasivní hromosvody se používají už od roku 1750 jako ochrana proti bleskům. Když je bouřka a hromosvod funguje správně, svede bleskový výboj do země. Zabrání tím požáru nebo poškození budovy. Pokud je hromosvod poškozen nebo není funkční, může blesk udeřit do Vašeho domu a způsobit značné škody na majetku či zdraví.

Pasivní hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozním vlivům okolního prostředí. V České republice je nejčastěji použitým materiálem žárově pozinkovaná ocel – FeZn. Bohužel se její životnost z různých důvodů a vlivů neustále zkracuje, proto klesá i životnost celé soustavy hromosvodu z pozinkovaných prvků. Aby se životnost pozinkovaných hromosvodů zvýšila a odolnost byla zaručena, natírá se taková soustava základovou barvou.

Aby Vám Váš hromosvod kvalitně, spolehlivě a plně fungoval, zajistí Vám naše firma odbornou montáž pasivních hromosvodů.

Montáž hromosvodu

Odborníci doporučují provést montáž odbornou firmou, která se řídí platnými normami ČSN dle kvalitně zpracované projektové dokumentace.

V dokumentaci musí být dobře popsáno umístění jímacích zařízení na střeše, svodů, zemničů a dalších zařízení a musí byt zřetelné, v jaké výšce nad zemí se nachází rozpojovatelná zkušební svorka.

Před samotnou montáží je důležité si promyslet, z jakého materiálu chcete soustavu vytvořit, zda levnější pozinkovanou variantu s vyšší náročností na údržbu, či použít modernější dražší materiály jako nerez ocel, hliník a jeho slitiny, odolné plastické hmoty či měď. Pořizovací cena hromosvodu zhotoveného z těchto materiálů je o něco vyšší než u pozinkované oceli, ale tato “nevýhoda” je vyvážena téměř bezúdržbovým provozem a několikanásobnou životností oproti pozinkové soustavě.

Revize hromosvodu

Před samotnou instalací je nutno provést na hromosvod výchozí revizi, jejímž výstupem je revizní zpráva, která Vám povolí uvedení hromosvodu do provozu. Bez platné revizní zkoušky nesmí být hromosvod uveden do provozu. Během provozu se provádí pravidelné revizní zkoušky hromosvodu, případně je nutno provést mimořádnou revizi zařízení např. při montáži či demontáži hromosvodu, úderu blesku apod.