Instalace hliníkového hromosvodu

Hromosvod je zařízení pro svod atmosférických výbojů (nebo-li blesků) do země. Slouží k ochraně budov a objektů před nebezpečnými účinky blesku, vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a ke svodu výboje do země.

Hromosvod se skládá ze tří částí:

  • jímací zařízení (tyče, mříže),
  • svody, jenž tvoří vodivé spojení (každý svod by měl mít vlastní zemnič),
  • uzemnění (zajišťující svod výboje do země).

Speciální hromosvod mají budovy, které skladují výbušniny nebo hořlavý materiál (tzv. Faradaiova klec).

Nejčastější a zároveň cenově nejvýhodnější variantou hromosvodu je hromosvod v provedení FeZn nebo-li zinkový. V poslední době je ve stále rostoucí oblibě hromosvod AlMgSi, nebo-li hliníkový. Cenový rozdíl oproti zinkovému provedení je minimální, avšak montáž a manipulace je podstatně snažší.

Hliníkové provedení zaručí výborné parametry vodivosti pro blesk, a ten tak opouští hromosvodnou soustavu rychleji, než když je soustava ocelová a pozinkovaná. Taktéž servisování hliníkového hromosvodu je daleko snazší než u železozinkového, který díky působení povětrnostních vlivů koroduje.