Hromosvody pro Váš bezpečný domov

Hromosvod (přesné pojmenování je řídce užívané slovo bleskosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.

První bleskosvod zkonstruoval v roce 1750 Benjamin Franklin, v českých zemích roku 1754 Prokop Diviš.

Co jsou hromy a blesky

Blesky mají svůj původ v bouřkových buňkách, které mohou dosáhnout průměru mnoha kilometrů. Nerovnoměrné rozdělení ledu a vody v mraku a jejich proudění v mraku způsobí vznik oblasti s pozitivním a negativním nábojem. Jakmile dojde k velkému rozdílu napětí, následuje elektrický výboj. Bouřkové buňky jsou aktivní maximálně 30 minut  a vytvoří během tohoto času 2-3 blesky každou minutu.

Hrom je doprovodný efekt samotného protnutí blesku vzduchem. Vysoká teplota blesku zahřeje i vzduch podél cesty blesku. Zahřátý vzduch se prudce rozpíná a vyvolává nárazové vlny, které pak slyšíme jako hrom.

Čím je blesk delší a mohutnější, tím je i zvuk hromu výraznější a delší. Díky hromu se dá i přibližně určit vzdálenost bouřky od místa pozorovatele a posluchače. Rychlost zvuku ve volné atmosféře je přibližně 340 m/s, zvuk hromu urazí tedy zhruba 1 kilometr přibližně za 3 vteřiny. Světlo blesku se v atmosféře šíří rychlostí velmi blízkou rychlosti světla ve vakuu, čili je viditelné prakticky okamžitě, jeho zvukový doprovod v podobě hromu má oproti světlu mnohonásobné zpoždění dané relativně pomalou rychlostí šíření zvuku v atmosféře.

Druhy blesků

Váš domov, či dokonce Váš život, či život členů Vaší rodiny mohou být  poškozeny negativním bleskem (tvořen více  jak 95 % všech blesků,) či pozitivním bleskem, kterých se vyskytne méně než 5 %.

I když jen každý dvacátý blesk ze sta je blesk pozitivní, je mnohem nebezpečnější a silnější než blesk negativní. Pozitivní blesky jsou typicky 6 – 10 x silnější než negativní blesky, trvají asi 10 x déle a mohou udeřit několik kilometrů od mraku. Během pozitivního blesku vzniká velké množství rádiových vln o extrémně nízké frekvenci.

Pozitivní blesk byl též viděn jak spouští výskyt horních atmosférických blesků. Vyskytuje se častěji v zimních bouřkách a na konci bouřky.

Co znamená špatný hromosvod

Každý hromosvod má své uzemnění v základové desce, ale stává se, že drát, který vede do uzemnění, koroduje nebo uhnívá. Uzemnění pak nevyhovuje normám a neprojde revizí. Blesk, který zachytí takový hromosvod, se nemá jak uzemnit.

Nepřipojené vodivé části zase mohou způsobit, že při zásahu blesku může dojít k přeskakování energie mezi hromosvodem a vodivými částmi a vznikne jiskření, ze kterého může nastat požár. Nejlepší ochranou je oddálený jímač.

Špatný hromosvod Váš domov neochrání, ale naopak Vám blesk může napáchat velké škody.

Věříme, že krátný výklad o nebezpečnosti přírodních živlů, které mohou ohrozit Váš domov, Vás, Vaši rodinu a majetek dokazuje, jak je důležité míti na střeše kvalitního, spolehlivého, výkonného a dlouholetého ochránce.

Naše firma Vám nabízí své služby, poskytne rady při výběru vhodného přístroje, zaručí kvalitní montáž a servis, včasnou revizi, a udělá vše pro to, aby Vám Váš hromosvod sloužil co možná bez problémů po dlouhá léta.