Dodávka kvalitních bezúdržbových bleskosvodů

V polovině 18. století v Americe sestrojil Benjamin Franklin první hromosvod pro ochranu budov před úderem blesku. Jednalo se o vysoké kovové tyče umístěné poblíž budov a později i na budovách. Přibližně ve stejnou dobu v Evropě postavil svůj první hromosvod Prokop Diviš. Ten jako první postavil hromosvod s pevným uzemněním. Od této doby se vývojem dospělo k dnešnímu řešení ochrany před bleskem. K zajištění účelné a účinné ochrany vznikly předpisy – normy, které stanovují podmínky správného řešení hromosvodu a jeho součástí. V ČR vznikla první norma v roce 1934. Tato norma byla několikrát revidována podle nových poznatků.

Právní úprava pro montáž a funkci hromosvodů:

V současné době platí nová evropská norma ČSN EN 62 305, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390. Nová evropská norma ČSN EN 62 305 platí pro nově instalované hromosvody od 1. 12. 2006. Od 1. 12. 2006 do 1. 2. 2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Hlavní rozdíly mezi normami 34 1390 a 62 305:

                 ČSN 34 1390:                                              ČSN EN 62 305:
svod na každých 30 m obvodu střechy,          svod na každých 15 m obvodu střechy,
maximální zemní odpor do 15 Ohmů,             maximální zemní odpor do 10 Ohmů,
revize každých 5 let,                                        revize každé 4 roky.

Jaký materiál na hromosvod vybrat?

FeZn – nejlevnější železozinkový materiál, nevýhodou je koroze a nutnost po čase hromosvod natřít ochranným nátěrem, nejnižší životnost ze všech používaných materiálů.

Cu – bezúdržbový, ale též nejdražší měděný materiál, vhodný i do extrémně korozivních podmínek např. centra velkých měst.

Nerezový – drahý materiál, podpěry a svorky možno kombinovat s AlMgS, Cu a FeZn.

AlSiMg  – levný materiál z hliníku, hořčíku a křemíku, velmi lehký, proto nezatěžuje příliš střechy, hromosvod z tohoto materiálu patří mezi hromosvody bezúdržbové.

Vzhledem k ceně a vlastnostem hliníkového hromosvodu naše firma může jen doporučit pořídt si takový hromosvod. Za dobrou cenu  získáte vysokou kvalitu.